Reactie Ine Somers op het wetsvoorstel betreffende het geven van borstvoeding in het openbaar

Anne Dedry en Evita Willaert (Groen)  schrijven aan een wetsvoorstel betreffende het geven van borstvoeding in het openbaar.

Ine stelt dat vrouwen vandaag al het recht hebben om borstvoeding te geven, ook in de openbare ruimte. Dit recht inschrijven in een wet, is dus louter een symbooldaad.
Het is echter niet haalbaar om alle sociaal-wenselijke gedragingen –zoals het tolereren van borstvoeding in de openbare ruimte, of je treinzitje afstaan aan oudere mensen- in wetten en regeltjes te gieten. Daar passen wij liberalen voor.
Het lijkt ons interessanter om in te zetten op maatregelen die echt een verschil maken, zoals bijvoorbeeld een sensibiliseringscampagne rond borstvoeding. Want uiteraard vinden ook wij dat de borst geven de normaalste en natuurlijkste zaak van de wereld is. Moeders die daar voor kiezen, moeten dit in alle vrijheid kunnen doen. Maar moeders die er niet voor kiezen, moeten deze keuze evenzeer in alle vrijheid kunnen nemen.
Ine Somers
april 20, 2017

Controle FAVV in de pluimveesector

De aanklacht van Landsbondvoorzitter Danny Coulier omtrent de wijze waarop controles op pluimveebedrijven gebeuren, is politiek opgepikt. “Pluimveehouders zijn geen criminelen”, schreef Coulier, waarop Kamerlid Ine Somers zich informeerde bij federaal landbouwminister Willy Borsus, tevens voogdijminister van het FAVV. Borsus legt uit dat het Voedselagentschap een gedragscode voor zijn inspecteurs heeft en de manier van werken niet aangepast wordt omdat er geen misbruiken aangetoond zijn. Vorig jaar ontving de ombudsdienst geen klachten over onaangepast gedrag tijdens controles in de pluimveesector. Afgelopen maand was er wel één.

Meer lezen…

april 20, 2017
apotheek

Spreidingscriteria voor overbrenging van apotheken worden gewijzigd.

Minister De Block kondigde op 15 maart 2017 het meerjarenkader voor de patiënt met de officina-apothekers aan. Daarin worden talrijke beleidslijnen uiteengezet van de minister voor apotheken die zullen worden uitgerold over de jaren 2017, 2018 en 2019.

Meer lezen…

maart 30, 2017
IMG_1753

Tussenkomst van Ine Somers bij de bespreking Van het voorstel van resolutie betreffende epilepsie

Epilepsie is een aandoening die 60.000 mensen treft in ons land en die een niet te onderschatten impact heeft op het leven van deze patiënten, op vlak van gezondheid, maar ook op sociaal-economisch vlak. Ik wil dan ook de initiatiefneemster van NV-A en de initiatiefnemer van MR feliciteren met hun respectievelijke resoluties. Beiden hebben ze ons getriggerd om te onderzoeken  welke maatregelen noodzakelijk zijn om stappen vooruit te zetten.

Deze resolutie was het voorwerp van een interessante wisselwerking tussen meerderheid en oppositie binnen de commissie volksgezondheid en ik denk dat dit parlementaire engagement vanuit alle partijen geleid heeft tot een stevige tekst die de intentie heeft te werken aan een aantal problemen.

Meer lezen…

maart 30, 2017
17351976_10212379599825823_3691858594800190861_n

INE FEEST EDITIE 8: Opnieuw een schot in de roos !

Al  vele jaren zorgt onze vzw De Blauwe Dolfijn ervoor dat we telkens weer een mooi bedrag kan geschonken worden aan goede doelen. Zij doen dit door de organisatie van een jaarlijkse benefietavond ‘INE FEEST’.

Dit jaar deden we dit voor de achtste keer, op 18 maart jongstleden, met meer dan 400 aanwezigen, die door hun deelname aan het diner gevolgd door het reeds vermaarde dansfeest, onze organisatie steunden. Uiteraard zijn ook de sponsors van belang. Zij maken het feest mogelijk en zorgen mee voor de donatie aan de goede doelen.Meer lezen…

maart 30, 2017

Gwendolyn Rutten op bezoek

Save the date: op 7 juni komt Gwendolyn naar Sint-Niklaas in het kader van haar ronde van Vlaanderen. Verdere info volgt!

maart 30, 2017