Gezondheidswijsheid 1

CONFERENTIE GEZONDHEIDSWIJSHEID

Op dinsdag 24 oktober werd in het federaal parlement een conferentie over gezondheidswijsheid georganiseerd, een actueel onderwerp dat niet meer weg te denken is uit het huidige gezondheidsbeleid, onder voorzitterschap van Ine Somers en Peter Percyn.

Een onderwerp dat meer en meer actualiteit en aandacht verdient. Meer lezen…

november 2, 2017
groenscherm

INNOVERENDE ALTERNATIEVEN VOOR DE KLASSIEKE GELUIDSSCHERMEN

Burgers die naast een belangrijke verkeersas wonen, kunnen ervan meespreken: de geluidsoverlast veroorzaakt door het steeds drukker wordende verkeer, wordt meer en meer een probleem.

Klassieke geluidsschermen kunnen een oplossing bieden, maar de kosten die eraan verbonden zijn, wegen momenteel te hoog, gelet op de moeilijke budgettaire tijden.Meer lezen…

oktober 26, 2017
groendak

“EEN BLAUWE HEMEL DANKZIJ DE GROENE DAKEN”

In deze Sinterklaas-editie, wens ik ook even de daken in de schijnwerpers te plaatsen…

En dan wel de groene daken die aangewend kunnen worden voor de tuinbouw.

Het idee hierachter is om serres te plaatsen op de daken van de verschillende bedrijven in de industriegebieden.

Meer lezen…

oktober 26, 2017
IMG_2311

TOEGANKELIJKHEID SINT-NIKLAAS

Op de gemeenteraad van vrijdag 22/12/2016 engageerde de stad Sint-Niklaas zich om toegankelijk te zijn voor iedereen.

Het is een initiatief van Interwaas waar de stad reeds verschillende jaren een convenant mee heeft om screenings van gebouwen, publieke ruimtes, enz.  te doen.

Dit agentschap zal de stad nu verder begeleiden in het traject naar een toegankelijke gemeente.

Meer lezen…

oktober 5, 2017
20170918_172412

OPEN VLD VOOR FIETSVEILIG SINT-NIKLAAS!

Onder het motto “Uw fiets, uw vrijheid” organiseerde Open Vld Sint-Niklaas op maandag 18 september een actiedag in het kader van de ‘week van de mobiliteit’. Om het lokaal fietsbeleid en vlotte en veilige fietsverbindingen onder de aandacht te brengen, deelde Open Vld flyers en fietslichtjes uit aan het station. Want veilig overal naartoe kunnen fietsen, betekent meer vrijheid. “De auto blijft uiteraard welkom, maar we moeten de nodige aandacht hebben voor gemengd verkeer, waarin de fietser een evenwaardige bestuurder is”, stelt voorzitter Geert Van Drom.

Meer lezen…

september 19, 2017

Save the date: 28/01/2018 nieuwjaarsreceptie Open-VLD Sint-Niklaas

september 19, 2017